Hóa đơn tự in là gì?

Hóa đơn tự in là loại hóa đơn được các tổ chức, doanh nghiệp
kinh doanh tự in khi phát sinh, thực hiện các giao dịch mua
bán, trao đổi. Hóa đơn tự in thường được in dựa vào các thiết bị
tin học, máy tính tiền hoặc các phần mềm chuyên dụng hiện nay

Hóa đơn tự in có những điểm khác biệt gì so với các loại hóa đơn khác?

Hóa đơn tự in là loại hóa đơn được các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh tự in khi phát sinh, thực hiện các giao dịch mua bán, trao đổi. Hóa đơn tự in thường được in dựa vào các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các phần mềm chuyên dụng hiện nay

Hóa đơn điện tử

Thay vì phải tổng hợp hồ sơ, giấy tờ bằng phương pháp thủ công thì với hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp sẽ quản lý các dữ liệu về bán hàng, cung ứng dịch vụ, lưu trữ và quản lý dữ liệu thông qua các phương tiện điện tử chuyên dụng, thường sẽ là được khởi tạo, lập và xử lý dựa trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế và được lưu trữ trên hệ thống của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Tham khảo thêm: Phần mềm văn phòng điện tử Khai bảo hiểm xã hội điện tử

Hóa đơn đặt in

Hóa đơn đặt in là hóa đơn được in ra dưới dạng mẫu in sẵn theo các quy định hiện hành. Riêng hóa đơn do các Cục Thuế đặt in phải có tên Cục Thuế ở góc trên bên trái của tờ hóa đơn.

Lợi ích khi sử dụng hóa đơn tự in

Khi sử dụng hóa đơn tự in thì không chỉ có các doanh nghiệp được hưởng những lợi ích thiết thực mà việc sử dụng hóa đơn tự in còn giảm tải rất nhiều công việc cho các cơ quan chức năng.

Lợi ích của các doanh nghiệp khi sử dụng hóa đơn tự in

- Sử dụng hóa đơn tự in, các doanh nghiệp sẽ không phải tốn thời gian khi chờ mua hóa đơn
- Sử dụng hóa đơn tự in, các doanh nghiệp sẽ tiết kiệm thời gian khi khai báo, đối chiếu cũng như đối chiếu dữ liệu hóa đơn

Sử dụng hóa đơn tự in: Giảm tải các chi phí phát sinh

- Giảm tải chi phí về nguồn nhân lực
- Giảm tải chi phí về phát hành hóa đơn, chi phí giao dịch, vận chuyển hóa đơn

Lợi ích của cơ quan thuế khi triển khai áp dụng hóa đơn tự in tại các doanh nghiệp

Với cơ quan quản lý thuế sẽ giảm bớt rất nhiều gánh nặng về nghiệp vụ quản lý. Điển hình như có thể liên thông, đối chiếu dữ liệu về hóa đơn với hồ sơ hoàn thuế của đối tượng nộp thuế, hồ sơ kê khai quyết toán thuế, thúc đẩy nhanh tiến trình kê khai thuế qua mạng, góp phần giảm thời gian cho nghiệp vụ thanh kiểm tra cũng như thủ tục thuế.

Get in touch

Download phần mềm miễn phí