Bảo hiểm xã hội điện tử là gì? Có những phương thức giao dịch điện tử nào?

Bảo hiểm xã hội điện tử hiện nay đã được triển khai và áp dụng rộng rãi trong cả nước. Tuy nhiên còn nhiều đơn vị sử dụng lao động khi mới áp dụng hình thức  này còn chưa nắm rõ. Vậy bảo hiểm xã…

Bảo hiểm xã hội điện tử Hà Nội – sự thay đổi cần thiết trong công cuộc cải cách hành chính

Cải cách thủ tục hành chính (CTTHC) là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng tham gia, đối tượng thụ hưởng và các tổ chức, doanh nghiệp. Trong đó giải pháp tối ưu để thực hiện…

Có được rút tiền bảo hiểm khi mới làm việc được 6 tháng

Tôi làm việc tại một công ty tư nhân, tính từ thời điểm đóng bảo hiểm đến nay được 6 tháng. Nếu bây giờ tôi nghỉ việc thì có được rút tiền bảo hiểm không? Số tiền rút tính như thế nào? Luật sư tư vấn:…

Quy định về mức lương cần đóng BHXH năm 2016

Với mức đóng trên cơ sở lương và phụ cấp sẽ đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người lao động. Cách tính mới này đảm bảo nguyên tắc đóng nhiều hưởng nhiều, đóng ít hưởng ít, bình ổn quỹ lương hưu và để đảm…