Tính đến ngày 17/5 có hơn 1 triệu hóa đơn điện tử xác thực được phát hành
description

Tính đến ngày 17/5 có hơn 1 triệu hóa đơn điện tử xác thực được phát hành

Hóa đơn điện tử mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. Tính đến ngày 17/5, đã có 1,2 triệu hóa đơn điện tử xác thực được phát hành. Trong đó, số doanh thu ghi trên hóa đơn là trên 5.836 tỷ đồng. Tổng số thuế giá trị gia